Şirketlerle ilgili Başvuru Formları

ŞİRKETLERLE İLGİLİ BAŞVURU FORMU Şirket Genel kurul için Temsilci Talebi (indir.) Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği (indir.) Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar listesi (indir.) Temsil Belgesi örneği (indir.) Vekaletname örneği (indir.)

         Şirket Genel kurul için Temsilci Talebi (indir.)
        Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği (indir.)
        Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar listesi (indir.)
        Temsil Belgesi örneği (indir.)
        Vekaletname örneği (indir.)