Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı(KOOP-GEP) Uygulaması
1) KOOP-GEP Programı Nedir?
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’nda yer alan, “2.2 - Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KGEP) çalışması yapılarak uygulamaya konması “2.3 - Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi” ve “3.7 - Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri  yönünde çalışmalarda bulunulması” faaliyetleri kapsamında; Bakanlığımız koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu eğitim programında; kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programdan kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış veya çalışmak isteyen en az ilkokul mezunları yararlanabileceklerdir. Program kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatif üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekanlarda da verilebilecektir.

Program, toplam beş gün süreli olup, söz konusu programın açılabilmesi için en az 12 başvuru gerekmektedir. Programa en az ilkokulu seviyesinde eğitimini tamamlamış ve kooperatiflerde yönetici ve denetçi olanlar veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyenler katılım sağlayabilmektedir. Program kapsamında edinilen bilgiler sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika(kurs bitirme belgesi) verilecektir.
 
Programla ilgili detaylı bilgiye Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüzün http://koop.gtb.gov.tr internet adresinin “Bilgi Bankası bölümünde yer alan KOOP_GEP sayfasından ulaşabilirler.