İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI TÜKETİCİ DERNEKLERİ ÜYE TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

İlimiz Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici Örgütleri adına görev yapmakta olan üyelerimizin görev süresi 13.01.2018 tarihinde dolacağından, Balıkesir İl sınırları içerisinde bulunan Tüketici Derneklerinin, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin  10.maddesinde yer alan hükümler kapsamında aralarında seçecekleri 1 Asil ve 1 Yedek üyenin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde seçilerek İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.